Árnyékolástechnika

De mi is igazán az ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA ? Amennyire fontos a NAP ENERGIÁJA ÉS ÉLTETŐ FÉNYE az emberiség számára, olyannyira lehet zavaró is. A civilizált lakosság egyre igényesebb szokásai miatt, évről évre Bővebben

Klímatechnika

14 évvel ez előtt kezdtük a KLÍMATECHNIKAI berendezések értékesítését és telepítését, az amerikai hadsereg felkérésére, a Taszári légibázis „hivatalos beszállítójaként.” A sikerre való tekintettel a polgári kiszolgálójuk a Brown & Bővebben

Vagyonvédelem

Az alábbiak közül az első 3 csak jelzi a behatolás tényét, míg a Biztonsági Ajtók, Zárak,  Rácsok & Páncélfóliák  = gátolják, lelassítják azokat – szirénaszó mellett! A tökéletes védelem alappillérei, melyek Bővebben

Napkollektorok

A naptól nem kap számlát! A 3 óra alatt földet ért Napenergia, elegendő az egész föld energiaszükségletének ellátására! Ráadásul ingyen! Sőt most még állami támogatással is!   Ugye van még Bővebben

Műanyag ablakok

Csúcsminőségben és elérhető árakon!  Egy életre szóló kényelem? 10 ÉVE forgalmazzuk a nagyhírű TRYBA (Franciország) és SPECTUS (Nagy-Brittania) felsőkategóriás műanyag nyílászáróit. A Kaposvártól 20 km-re lévő Üzem havi GYÁRTÓKAPACITÁSA meghaladja akár Bővebben

/www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/209934slide_rpont_no1.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/795398slide_rpont_no2.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/121971slide_rpont_no3.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/484891slide_rpont_no5.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/881555slide_rpont_no4.jpg

Általános Szerződési Feltételek

Cégformánk: R pont BEMUTATÓTEREM Egyéni Cég
C.T.: Szűcs Mihály egyéni vállalkozó

1. Általános információk:

Az alábbi feltételek minden az R PONT. által forgalmazott termékre, rendszerre és szolgáltatásra vonatozik. Az R PONT BEMUTATÓTEREM. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF feltételeinek bárminemű megsértése esetén a szerződést érvénytelennek tekintse, annak további jogi következményeitől magát mentesítse.

2. Termékek és szolgáltatások:

Termékkínálatunk folyamatos korszerűsítés alatt áll. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások eszközlésére amennyiben az az alapvető terméket / működést negatívan nem befolyásolja.

3. Árak:

Minden ár az R PONT BEMUTATÓTEREM ben történő átvétellel érvényes. Áraink tájékoztató jellegűek, fenntartjuk a jogot azok módosítására a mindenkori árfolyamok és alapanyag árak változásának függvényében. A végső eladási ár a megrendelés visszaigazolásakor illetve szerződés megkötésekor kerülnek meghatározásra. Az érvényes munkadíjak a szolgáltatás igénybevételekor-, a szállítási díjak a termékek átadásakor kerülnek meghatározásra. Az áru ellenértékét és az ehhez kapcsolódó fizetési feltételeket a Vevő részére kiállított számla tartalmazza. A számla – vagy számlák – maradéktalan kifizetéséig a termék (ek) és rendszer (ek) a R PONT BEMUTATÓTEREM tulajdonát képezi. Amennyiben a Megrendelő a számla – vagy számlák – kifizetésével több mint 1 héttel késik az R PONT BEMUTATÓTEREM a 10. pontban leírtak szerint jogi útra tereli követelését.

4. Szállítási- és kivitelezési határidők:

A megrendelés visszaigazolásakor érvényes szállítási és kivitelezési határidők az éppen aktuális leterheltség függvényében módosulhatnak. Amennyiben a határidők várhatóan több mint 5 munkanappal meghaladják a megrendelés visszaigazolásában szereplőket, arról a Vevőt a határidő lejárta előtt tájékoztatjuk. Sikertelen házhozszállítás esetén a R PONT BEMUTATÓTEREM a szállítás költségeire jogosult. A Vevő köteles az áru átvételekor azokat szemrevételezni, sérülések esetén azokat a helyszínen haladéktalanul jelezni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, úgy a szállítás hiánytalanul teljesítettnek minősül. Szállítás közbeni sérüléseket a R PONT BEMUTATÓTEREM csak saját eszközeivel történt házhozszállítása esetén köteles ellentételezni. Az áru átvétele után keletkezett sérülésekért az R pont BAMUTATÓTEREM nem vállal felelősséget.

5. Megrendelés menete és előleg kezelése:

Megrendelésnek minősül az R PONT BEMUTATÓTEREM árajánlatának a Vevő részéről történő írásos visszaigazolása, szerződés vagy megállapodás, valamint az ajánlatban szereplő termékek, rendszerek vagy szolgáltatások ellenértékének 20 – 50 %-os megfizetése előlegként. Ezek megtörténte után az R PONT BEMUTATÓTEREM írásban vagy szóban visszaigazolja a megrendelést megjelölve annak szállítási határidejét. A Megrendelésben szereplő termékek vagy rendszerek ellenértékének maradéka azok átvételekor esedékes. Amennyiben a Vevő a megrendelés és az áruátvétel közötti időszak alatt megrendelését visszavonja, úgy az R PONT BEMUTATÓTEREM az alábbi kötbér rendszert alkalmazza:

 1. 2 m.napon belüli lemondás esetén az előleg 50 %-a visszafizetésre kerül.
 2. 2 m.napon túli lemondás esetén az előleg NEM kerül visszafizetésre.

Amennyiben az R PONT BEMUTATÓTEREM hibájából vagy hanyagságából a Megrendelés teljesítése meghiúsul, úgy a Vevőt az előleg jegybanki alapkamattal növelt összege illeti meg. A Vevő ilyen esetben további kötbérre érvényesítésére nem jogosult. Garanciális visszatartást az R PONT BEMUTATÓTEREM nem fogad el. A kivitelezéssel összefüggő anyag és munkadíjjak megfizetése beüzemelés és átadáskor – számla ellenében - készpénzben történik. Egyes esetekben – előre írásban rögzítve – átutalással fizethető.

6. Garanciális feltételek:

Az R pont BAMUTATÓTEREM által forgalmazott termékekre és rendszerekre az árajánlatban foglalt garanciális határidőkkel vállal garanciát. Amennyiben ez nem szerepel külön az árajánlatban, akkor az 1 Éves Garanciát vállalja. Az R PONT BEMUTATÓTEREM köteles a sérült vagy hibás termékeket kijavítani vagy kicserélni. Amennyiben a termék javítható úgy azokra a javítás elvégzése után az új termékekre vonatkozó garanciális feltételek érvényesek. Amennyiben a sérülések nem befolyásolják a termék vagy az abból kiépített rendszer működését, úgy közös megegyezéssel kialkudott mértékű kedvezményre jogosítják a Vevőt. A garancia érvényesítésével összefüggő minden költség – munkadíj, szállítás, javítási költség az R PONT BEMUTATÓTEREM -t terheli. A garanciális javítások vagy cserék idején keletkezett elmaradt hasznok és előnyök érvényesítésére a Vevőnek nincs lehetősége.

7. A garancia elvesztése:

A Megrendelő a termékek és rendszerek garanciára vonatkozó jogát teljes egészében elveszíti,

 • a termékek nem rendeltetésszerűen tárolása, használata vagy szerelése esetén
 • a termékek és rendszerek nem az R PONT BEMUTATÓTEREM szakemberei – vagy az R PONT BEMUTATÓTEREM által nem-jóváhagyott szakemberek – által történő szerelése vagy kiépítse esetén. A rendszerek üzembe helyezését csak az R PONT BEMUTATÓTEREM szakemberei – vagy az R PONT BEMUTATÓTEREM által jóváhagyott szakemberek – végezhetik.
 • Szakszerűtlen szerelés esetén, különösképpen, ha:
  - A szerelés miatt Hibás működésű a termék
  - Csővezeték rendszer lágyforrasztással történő kiépítése esetén
  - Ha a csővezetéken kívüli egységeken – kollektorok, tárolók, gépészeti egységek – nyomáspróbát végzetek.
  - Nem megfelelő csőhéj szigetelés alkalmáza esetén
  - Rendszer elemeinek utólagos megbontása vagy cseréje esetén
  - Vezérlés beállításában illetve a hidraulikai jellemzőkben történő beavatkozás esetén.
 • Ha a hiba bejelentése után az R PONT BEMUTATÓTEREM szakembereinek nincs módja szemrevételezésre, javításra.
 • Legalább 1 évenkénti felülvizsgálat elmulasztása esetén.

8. A Rendszergarancia:

Az R PONT BEMUTATÓTEREM az általa kiépített rendszerek működésére 2 év rendszergaranciát biztosít. A garancia az egész rendszer elemeinek együttműködésére és a várható átlag hozamra vonatkozik. Amennyiben a rendszer elemei közül bármelyiket a Vevő más beszerzési forrásból biztosítja azzal a Rendszergarancia automatikusan elvész. Más – nem R PONT BEMUTATÓTEREM.-től vásárolt rendszerek felújítására vagy javítására a Rendszergarancia nem érvényes.

9. Szellemi tulajdon védelme:

Minden műszaki dokumentáció, a rendszer terve, dokumentáció és használati- és szerelési útmutató szerzői jogának birtokosa az R PONT BEMUTATÓTEREM azokat harmadik fél részére átadni csak az R PONT BEMUTATÓTEREM írásos engedélyével lehet. Ebből fakadóan a megrendeléssel egyidejűleg a Vevő elfogadja, hogy a rendszer kiépítése alatt és a beüzemelés elött azt külső szakértő nem véleményezheti; külső szakértő véleményezése alapján történő fizetés megtagadás egyoldalú - Vevő oldali - szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a rendszer beüzemelésre és bemutatásra került úgy a Vevő nem tagadhatja meg annak átvételét. A számlák teljes kifizetéséig a rendszer illetve termékek az R PONT BEMUTATÓTEREM. tulajdonát képzik.

10. Szerződéstől történő elállás:

A Megrendeléstől a Vevőnek az 5. pontban található feltételek mellett lehet elállni. Késedelmes fizetés esetén az R PONT BEMUTATÓTEREM. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbérre jogosult. Amennyiben a számlák esedékességét 1 héttel meghaladóan sem történik meg azok kiegyenlítése, úgy – tulajdonjogával élve – az R PONT BEMUTATÓTEREM jogosult az általa kiszállított vagy tőle megvásárolt termékek visszaszállítására az Vevő költségén. Amennyiben ezt a Vevő megtagadja, úgy az R PONT BEMUTATÓTEREM sikkasztás bűncselekményének alapos gyanújával büntetőjogi feljelentést tesz.

11. Vitás Ügyek problémamegoldása

Vitás esetekben Vevő és Eladó kiköti a Somogy megyei Bíróság illetékességét, ill. a mindenkor erre hivatott kaposvári békéltető testületek és Fogyasztóvédelmi felügyelőség kizárólagosságát.

Szűcs Mihály Cégtulajdonos Névjegy

RPont Hirdetés

Bejelentkezés

Ki olvas minket?

Oldalainkat 2 vendég böngészi

Keresés a honlapon

Hogyan könnyíthetjük meg betörőink munkáját?

RPONT Ajánlata Látogatóinak

INVERTERES KLÍMA ELŐNYEI!

Sok szó kering manapság az inverteres klímákról, nem véletlenül, hiszen maga a fogalom sem régi dolog. Ahhoz, hogy ezeket az előnyöket érzékelni tudjuk, ismerkedjünk meg az inverteres klíma működésével!
További információért kattintson ide!

Inverteres Klíma - Működése, előnyei

Az inverteres klímáknak egyre javuló előnye továbbá, hogy évről évre olcsóbbak, valamint, hogy egyre több, további, komfortot fokozó funkcióval látják el őket!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Ma 2013. december 08., vasárnap, Mária napja van. Holnap Natália napja lesz.

RPont Bemutatóterem Partnerei

/www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/116171www_retroclub_eu.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/325725www_elero_hu.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/808648www_stiebeleltron_hu.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/454899www_equinoxe_hu.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/209087www_roma_de.jpg