Árnyékolástechnika

De mi is igazán az ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA ? Amennyire fontos a NAP ENERGIÁJA ÉS ÉLTETŐ FÉNYE az emberiség számára, olyannyira lehet zavaró is. A civilizált lakosság egyre igényesebb szokásai miatt, évről évre Bővebben

Klímatechnika

14 évvel ez előtt kezdtük a KLÍMATECHNIKAI berendezések értékesítését és telepítését, az amerikai hadsereg felkérésére, a Taszári légibázis „hivatalos beszállítójaként.” A sikerre való tekintettel a polgári kiszolgálójuk a Brown & Bővebben

Vagyonvédelem

Az alábbiak közül az első 3 csak jelzi a behatolás tényét, míg a Biztonsági Ajtók, Zárak,  Rácsok & Páncélfóliák  = gátolják, lelassítják azokat – szirénaszó mellett! A tökéletes védelem alappillérei, melyek Bővebben

Napkollektorok

A naptól nem kap számlát! A 3 óra alatt földet ért Napenergia, elegendő az egész föld energiaszükségletének ellátására! Ráadásul ingyen! Sőt most még állami támogatással is!   Ugye van még Bővebben

Műanyag ablakok

Csúcsminőségben és elérhető árakon!  Egy életre szóló kényelem? 10 ÉVE forgalmazzuk a nagyhírű TRYBA (Franciország) és SPECTUS (Nagy-Brittania) felsőkategóriás műanyag nyílászáróit. A Kaposvártól 20 km-re lévő Üzem havi GYÁRTÓKAPACITÁSA meghaladja akár Bővebben

/www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/209934slide_rpont_no1.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/795398slide_rpont_no2.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/121971slide_rpont_no3.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/484891slide_rpont_no5.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/881555slide_rpont_no4.jpg

Szállítási és eladási feltételek

1. Érvényesség

1.1 Ezek az általános feltételek egyetemes érvényűek, amennyiben a szállító és a megbízó közös megegyezéssel írásban meg nem változtatják őket.
1.2 Egy vagy több szerződési pont érvénytelensége esetén minden egyéb pont teljes tartalmában fennmarad.

2. Szerződéslezárás

2.1 A szerződés lezártának tekintendő, ha a szállító azt írásos végzéssel megerősíti.
2.2 Ha a szállító az írásos ajánlat kiadásakor átvételi határidőt szabott, akkor tekinthető a szerződés lezártnak, ha az átvételi elismervény a határidő lejárta előtt a szállító rendelkezésére áll.
2.3 A szállító olyan adatok alapján teljesít, melyeket a megbízó a megrendelőlapon megad. A hibás adatok alapján történő teljesítés felelőssége a megbízót terheli.
2.4 Az előállítási folyamat közvetlenül a megrendelés visszaigazolása után megkezdődik, így a későbbi változtatások a megbízó számára többletköltséget jelenthetnek.

3. Tervek, dokumentációk, árlisták

3.1 Minden katalógusban, prospektusban, ábrán látható adat (súly, méret, teljesítmény, stb.) csak hozzávetőlegesen irányadó. Ezek az adatok csak akkor kötöttek, ha a szerződésre ezekben kimondottan hivatkoznak.
3.2 A tervek és dokumentumok a szállító kizárólagos tulajdonában maradnak. Az ő beleegyezése nélkül ezeket nem lehet használni, másolni, sokszorosítani, harmadik személynek hozzáférhetővé tenni vagy nyilvánosságra hozni.

4. Csomagolás

a) Az árlistákon és katalógusokban található árakat csomagolás nélkül kell érteni.
b) A szavatolt árlisták vagy különleges ajánlatok tartalmazzák a csomagolást és a szükséges védelmet is, mely normális szállítási körülmények között a szerződésben megállapított helyre történő szállítás során adódó sérülések, elkerülésére szolgál.

5. A veszély figyelmen kívül hagyása

5.1 Minden áru a mintaboltunkban kerül eladásra, ha nincs más kifejezett és írásos megegyezés ill. ha nem a helyszíni beépítést rendelte meg a megbízó.
5.2 A szállítás a megbízó felelősségére történik, akkor is, ha a felek ingyenes „házhozszállításban” egyeztek meg. Az ingyenes szállítás pusztán a tiszta szállítási költségek, átvállalását jelenti. A szállító a biztosítási költségeket nem vállalja át. A szállítási szerződés automatikusan a megbízó költségére kerül megkötésre. A megbízó saját felelősségére elutasíthatja a biztosítás megkötését.

6. Szállítás, szállítási határidő

6.1 A szállítás nélkül átadott (pl: Mintaboltból elvitt ) termék megreklamálása, szemrevételezése ill. javítása is az átadás helyén történik.
A szállítási határidő azzal az időponttal kezdődik, amikor a következő pontokban foglaltak teljesülnek:

a) A szerződés dátuma a 2. Cikkely szerint.
b) A dátum, amikor a szállító tudomást szerez egy szükséges beszállítási-liszensz megadásáról.
c) A dátum, amikor a szállító a szerződésben megállapított, a gyártás kezdetétől teljesítendő kifizetést megkapja. (előfizetés)

6.2 Ha a szállítás valamely a 10. pontban említett körülmény vagy a megbízó cselekedete ill. mulasztása folytán késlekedik, a szállítási határidő meghosszabbodik.
6.3 Ha a szállítási határidő a szerződésben kötött, és a szállító nem szállít a megállapított, vagy a 6.2. pontban meghosszabbított határidőn belül, a megbízó visszalépése csak akkor lehetséges, ha a szállító a neki megfelelő meghosszabbított határidőn belül ismételten nem tudja a szállítást teljesíteni. Késés miatti kártérítések kizártak, - ill. ha a megrendelőben a kötbér nem rögzített - a jog határain belül érvényesíthetőek.
6.4 Ha a megbízó nem fogadja a szállítmányt a szerződésben foglalt időpontig, a szállítástól függő kifizetését ennek ellenére teljesítenie kell, úgy mintha megtörtént volna a szállítás:

A szállított áru betárolása a megbízó költségére és kockázatára történik.
Kérésre a szállítónak kell az árut bebiztosítani, a megbízó költségére.

6.5 Ha az átvétel halogatása nem valamely, a 10-es pontban jelzett körülmény miatt történik, a szállító egyszerű, írásos közléssel visszaléphet a szerződéstől és követelheti a kárpótlást a teljesítés elmaradásából keletkezett kár miatt.
6.6 A szállítónak lehetősége van a részletekben történő szállításra.

7. Fizetések / Tulajdonfenntartás

7.1 A fizetéseket a következő szerződési feltételek szerint kell teljesíteni:

a) Az áru ellenértékét, ha más ettől eltérő megállapodás nincs, számla ellenében készpénzben kell kiegyenlíteni.
b) Ha számlán „banki átutalás” a fizetés módja, annak fizetési határideig a „fizetendő összeg” kamatmentesen utalandó.
c) Ha az áru átvétele a megbízó kérésére nem a szállító valamely telephelyén történik, a megegyezés esetén lehetséges az áru átvételekor az ellenértéket „utánvéttel” kiegyenlíteni.
d) Szállító a megrendelések mérlegelése alapján jogosult a végszámla összegéből előleget felvenni (résszámla ellenében) kedvezményt vagy felárat érvényesíteni.

7.2 Minden áru a szállító tulajdona marad a teljes kifizetésig. Viszont, ha az ország jogrendszere nem engedi a tulajdonfenntartást, de megengedi a szállítónak, hogy egyéb jogokat gyakoroljon az áru felett, a szállító mindezen jogokat gyakorolhatja. Az árú / szolgáltatás tulajdonjoga a teljes kifizetéssel egy időben átszáll a megbízóra, aki ezt ezután gyakorolja.
A megbízó köteles együttműködni azoknál az intézkedéseknél, amelyek a szállító tulajdonjogát (vagy e helyett más, az áru felett gyakorolt jogát érinthetik).
7.3 Ha a megbízó elmaradásban van a kifizetéssel (és ennek okozója az ő valamely cselekedete vagy mulasztása) a szállító elhalaszthatja saját kötelezettségeinek teljesítését addig, amíg meg nem történik az elmaradt fizetések kiegyenlítése.
Egyébként a fizetés visszatartása vagy a szállító által vitatott fedezettel történő elszámolás nem megengedett.
7.4. A szállító a megbízást adónak az elmaradt fizetések után a mindenkori érvényben lévő jegybanki alapkamat kétszeresével késedelmi kamatot számíthat fel, illetve az esedékességtől követelheti az érvényben lévő „számlafizetési meghagyás” érvényesítését. Ha a megbízó a tartozás összegét nem fizeti ki három hónapon belül, a szállító visszaléphet a szerződéstől és a teljesítés elmaradásából származó kárt a megbízóra háríthatja.

8. Garancia

(csak a dátumot is tartalmazó számlával és a jótállási jeggyel együtt érvényesíthető !!)

8.1 A szállító köteles minden olyan, a használhatóságot, akadályozó hibát kiküszöbölni, amely az ő konstrukciós vagy előállítási hibájából következik.
8.2 Ez a kötelezettség (a 8.1.-es pont szerint) csak olyan hiányosságra vonatkozik, amelyeket a 12 hónapos garancia időn belül (ill. 6 hónap az elektromos és elektronikus részekre) észlelnek és megreklamálnak.
8.3 Egyes külön megnevezett szállítási darabokra a szerződésben eltérő teljesítési határidőket lehet megállapítani.
8.4 A garanciaidő a szállított darab elküldésétől kezdődik, ugyanez érvényes a szállított alkatrészekre is.
8.5 A megbízó csak akkor hivatkozhat erre a cikkelyre, ha a szállítónak haladéktalanul, legkésőbb két munkanapon belül írásban bejelenti az észlelt hibát. Az észlelt hiba megállapítására minden lehetőséget meg kell adni.
8.6 A megbízó vállalja a saját költségére és felelősségére a szétszedést és újra összerakást a hibás részekre és alkatrészekre vonatkozóan, és a szállítási költségeket a felhasználási hely és a következő helyek valamelyike között:

a) a szállító műhelye, ha a szerződésben a Werk vagy frei Wagon került megkötésre.
b) A kikötő, amelyről a szállító a szállítmányt elküldte, ha a szerződés FOB, FAS, vagy CIF került megkötésre.
c) Az ország határa, ahonnan az árut elküldték minden egyéb esetben.

8.7 A szállító garanciakötelezettsége nem terjed ki olyan panaszokra, amelyek a megbízó által szállított anyagokra vonatkoznak, vagy valamely általa előírt konstrukción alapulnak.
8.8 A szállító garanciakötelezettsége csak olyan hibákra vonatkozik, amelyek rendeltetésszerű használat során keletkeznek.
Különösképpen nem vonatkozik olyan hibákra, amelyek:

  • Szándékos vagy véletlen megrongáláson,
  • Természetes elhasználódáson,
  • Elmaradt karbantartáson,
  • A rakodó vagy más megbízott személy szakszerűtlen összeszerelésén,
  • Rosszul végzett karbantartáson, szerelésen / javításon,
  • Nem megfelelő felhasználási helyen, való felszerelésen alapulnak.

8.9 A szállító nem vállal felelősséget azokra az idegen gyártmányokra vonatkozóan, amelyeket a szállító a szállított tárgyhoz lényeges változtatás nélkül használ fel illetve ezzel együtt ad el, a felelőssége csak addig terjed, hogy átruházza azokat a szavatossági és garanciával kapcsolatos igényeket, melyek őt az idegen terméket gyártó féltől megilletik.
8.10 A szállító törekszik a teljes színazonosságra egy-egy szállítmányon belül, de nem garantálja azt.
8.11 A szállítóval szembeni szavatossági és felelősségi igény a szállított anyag elküldése után 24 hónappal elévül.
8.12 Garancia csak min. 2 éves gyakorlattal rendelkező szakkivitelező által felrakott anyagokra érvényes.

9. A kártérítés mellőzése

9.1 Nyomatékosan érvényes, hogy a szállító –mindegy milyen jogalapon- nem tartozik kártérítéssel olyan személyek, károk és javak sérülése esetén, amelyek nem képezik a szerződés tárgyát, hacsak a szállító valamely súlyos hibát el nem követ.

10. Mentesítő okok

10.1 A következő körülmények mentesítő okoknak számítanak, amennyiben a szerződés megkötése után jelentkeznek, és annak teljesítését gátolják. Minden a szállítótól független ok, úgymint: sztrájkok, üzemzavarok, mozgósítások, zárlat, alá vétel, embargó, valuta-átutalási tilalom, vagy más hivatalos intézkedések, felkelés, szállítóeszközök hiánya, VIS Major, ill. előre nem látható nehézségek a nyersanyagok beszerzésében és szállításában, az energiakínálat korlátozása, stb.
10.2 Ha a szállító a 10.1. alatti okok valamelyikére hivatkozik, akkor kötelessége erről írásban tájékoztatni a megbízót az ok keletkezéséről és annak megszűnéséről egyaránt.

11. Teljesítés / alkalmazott jog

11.1 A teljesítési hely: H-7400 Kaposvár, Damjanich u. 4 (ILL. a beépítés helye).
11.2 A szerződés a magyar jog alá tartozik.

12. Jogi ügyek intézése

A jogi ügyeket Kaposváron intézzük, ill. kikötjük a Somogy megyei bíróság kizárólagos illetőségét.

RPont szigno

Szűcs Mihály Cégtulajdonos Névjegy

RPont Hirdetés

Bejelentkezés

Ki olvas minket?

Oldalainkat 2 vendég böngészi

Keresés a honlapon

Hogyan könnyíthetjük meg betörőink munkáját?

RPONT Ajánlata Látogatóinak

INVERTERES KLÍMA ELŐNYEI!

Sok szó kering manapság az inverteres klímákról, nem véletlenül, hiszen maga a fogalom sem régi dolog. Ahhoz, hogy ezeket az előnyöket érzékelni tudjuk, ismerkedjünk meg az inverteres klíma működésével!
További információért kattintson ide!

Inverteres Klíma - Működése, előnyei

Az inverteres klímáknak egyre javuló előnye továbbá, hogy évről évre olcsóbbak, valamint, hogy egyre több, további, komfortot fokozó funkcióval látják el őket!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Ma 2013. december 08., vasárnap, Mária napja van. Holnap Natália napja lesz.

RPONT Bemutatóterem Videófilm

Get the Flash Player to see this player.

RPont Bemutatóterem Partnerei

/www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/116171www_retroclub_eu.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/325725www_elero_hu.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/808648www_stiebeleltron_hu.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/454899www_equinoxe_hu.jpg /www.redonybolt.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/209087www_roma_de.jpg